Aanmelden

Beste ouder/verzorger,ENGLISH BELOW
 
hier meld u uw kind aan voor de zwemlessen bij Zwemschool Max. We hebben een wachtlijst.

  • Geef uw kind nu op voor een proefles. Zodra er plek is voor uw kind word er contact met u opgenomen.
  • Gegarandeerd persoonlijke aandacht: zwemmen in groepjes van 4 a 5 kinderen
  • Altijd de vorderingen van uw kind inzien doormiddel van het Zwemscore Module™ volgsysteem.
Vul de gegevens van uw kind in na het klikken op de aanmeld link. 
Voor de verwerking van uw aanmelding hebben wij deze nodig. De velden aangegeven met een * zijn verplicht.
 
Tot snel bij Zwemschool Max 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear parent / caregiver,
 
register your child here for the swimming lessons at Zwemschool Max. We do have a waiting list.

Register your child for a trial lesson. As soon as there is room for your child, you will be contacted.
  • Guaranteed personal attention: swimming in groups of 4 to 5 children
  • Always view your child's progress through the Swimming Score Module ™ tracking system.
Enter the details of your child after clicking on the registration link.
We need this for the processing of your application. The fields marked with a * are mandatory.
 
See you at Zwemschool Max


Op dit moment hanteren wij een wachtlijst. Komt er een plek vrij in ons lesschema? Dan nemen wij direct contact met u op.
 

Nederlands
Internet Zwemscore Module
English
Internet Swimming Score Module
Spaans
Internet Zwemscore Module
Duits
Internet swimresults modul